Přihlášení pro klienty

Přihlašovací formulář


radvisory

Úpravy CNC technologií na míru.
Dřevěné konstrukce
Služby zaměřené na zvyšování efektivnosti podnikových procesů

Tak takhle ne... volám radvisory


Štíhlý vývoj produktu

Štíhlý vývoj produktu – v tomto pilíři se věnujeme hlavně vývoji nových výrobků. Cílem je uspořádat vývoj tak, abychom byli schopni vyvíjet za co nejkratší čas tak, abychom do výroby předávali výrobky, které jsou na to připravené – aby se vývoj a úpravy neřešily ještě ve výrobě.

Inovace

Inovace je kvantitativní skoková pozitivní změna něčeho, co tak vnímá vnější či vnitřní zákazník, společnost a investor. Nejefektivnější je taková, která vyvolá touhu jí mít a nezařadí se pouze do možnosti výběru.

WOIS

WOIS (Wiederspruchorientierte Innovationsstrategie) je inovační metodika, která pomáhá správně nastavit strategické směřování podniku. Realizujeme ucelený systém pro generování a výběr inovačních řešení.

DFMA

Design For Manufacturing and Assembly (DFMA) je metoda a soubor nástrojů, která se orientuje na optimalizaci a redukci nákladů, a to buď stávajícího nebo nového produktu.

TRIZ

TRIZ je metodika pro Tvorbu a Řešení Inovačních až Invenčních zadání. Původní název v ruštině Těoria rešenia izobretatělskich (vynálezcovských) zadač. Metodika TRIZ vede uživatele od nejasné problémové situace přes detailní rozbor systému ke správné formulaci inovační úlohy, až k návrhům variant řešení a jejich ověření.

BIONIKA

Bionika je složení dvou slov – biologie a technika. Touto technikou se zaměřujeme na uplatňování poznatků ze studia přírody a živých organismů při vývoji nových technologií. Jednoduše můžeme říct, že bionika je učení se od přírody.

3P – Production Preparation Process

Metoda 3P – Production Preparation Process zabezpečuje přípravu na realizaci produktu. 3P se zaměřuje na hledání plýtvání již ve fázi vývoje a definování procesu realizace produktu. Tento přístup hledá a prověřuje možnosti, jak dosáhnout potřeb zákazníka při nižší časové náročnosti, materiálových požadavcích a celkových nižších kapitálových nákladech.


EDVENS MEDIA