Přihlášení pro klienty

Přihlašovací formulář


radvisory

Úpravy CNC technologií na míru.
Dřevěné konstrukce
Služby zaměřené na zvyšování efektivnosti podnikových procesů

Tak takhle ne... volám radvisory


Štíhlá výroba

Štíhlá výroba je soubor nástrojů a principů, kterými se soustřeďujeme na výrobu – výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení, výrobní pracovníci. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu.

5S

Je souhrn pěti základních kroků, které vedou k odstranění plýtvání na pracovišti. Jde hlavně o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a standardizaci uspořádání a organizace pracoviště.

VSM

Mapování hodnotového toku je grafický nástroj k analýze současného stavu procesu s cílem navrhnout stav budoucí.

Analýza a měření práce

Analýza a měření práce zahrnuje soubor nástrojů a metod, jejichž cílem je zanalyzovat a změřit vykonávanou práci. Je to jedna ze základních znalostí průmyslového inženýra.

SMED

Je jednou z mnoha metodik štíhlé výroby pro snižování plýtvání ve výrobním procesu. Je to rychlý a účinný způsob přestavení výrobního procesu z aktuálního produktu na další produkt. Cílem této metodiky je zkrátit čas přetypování (seřízení) pod 10 minut.

Optimalizace linky

Je systematický proces vedoucí ke zvýšení výkonu linky, zvýšení kvality vyráběného produktu, úspoře plochy a zlepšení pracovního prostředí a podmínek při práci.

TPM

Management produktivity výrobních zařízení je souhrn činností, které uvedou strojní park do optimálních podmínek, a to včetně nastaveného systému udržování!

FMEA

Analýza možných vad a jejich důsledků. Je to metoda, jejímž cílem je definovat všechny možné vady související s daným výrobkem či procesem.

Poka-yoke

Zabránění vzniku neshod ve výrobním, ale i nevýrobním procesu.

Takt time

Je tempo, kterým zákazník odebírá daný výrobek nebo službu.

One-piece flow

Výroba, při které výrobek prochází jednotlivými operacemi procesu bez přerušování a čekání.

Vizuální pracoviště

Je jasně uspořádané, řízené, organizované pracoviště a všechny procesy jsou popsány a definovány. Vizuální pracoviště dosahuje své autonomnosti díky standardům, ukazatelům a vizuálnímu řízení.

Ukazatel OEE

OEE – Overall Equipment Effectiveness udává využití strojů a zařízení. Dle tohoto ukazatele je možné usoudit, zda stroje a zařízení běží účinně a efektivně.


EDVENS MEDIA