Přihlášení pro klienty

Přihlašovací formulář


radvisory

Úpravy CNC technologií na míru.
Dřevěné konstrukce
Služby zaměřené na zvyšování efektivnosti podnikových procesů

Tak takhle ne... volám radvisory


Opatimalizace procesu

Výkonné a efektivní procesy jsou cílem každé firmy. Ke zlepšení vašich procesů přitom není nutné investovat velké množství finančních prostředků do nových technologií. Mnohdy stačí, když se pracovníci naučí vidět potenciál ke zlepšení ve zjednodušení řízení procesů či měření trendů jejich zlepšení. Abychom vám v této situaci pomohli a zvýšili výkonnost vašich procesů, připravili jsme pro vás a vaše kolegy speciální nabídku – zvýšení výkonnosti procesů.

1. Zjistíme potenciál zlepšení

Při úvodní analýze zjistíme hrubý potenciál ke zlepšení. Analýza probíhá formou exkurze po vaší firmě a krátkými pohovory s manažery zaměřenými na vyskytující se problémy. Na základě našich zkušeností vám zpracujeme hrubý návrh kroků vedoucích ke zlepšení.

2. Odhalíme příčiny problémů

Hlubší procesní analýzou vám ukážeme, kde hledat skutečné příčiny problémů. Dozvíte se, kde jsou hlavní problémy, které je potřeba prioritně řešit. Zjistíte, jaké jsou vazby mezi problémy, čímž zacílíte na řešení „spouštěčů“ problémů.

3. Určíme správné cíle

Hlubší procesní analýzou vám ukážeme, kde hledat skutečné příčiny problémů. Dozvíte se, kde jsou hlavní problémy, které je potřeba prioritně řešit. Zjistíte, jaké jsou vazby mezi problémy, čímž zacílíte na řešení „spouštěčů“ problémů.

4. Naučíme vás s problémy bojovat

Vyškolíme vás na moderní metody řízení, které vám pomohou zavést systémová opatření vedoucí k zlepšení výkonnosti stávajících procesů. Poznáte jednoduché techniky, jak se během krátké chvíle správně rozhodovat. Ukážeme si ukazatele, které vám rychle pomohou odhalit abnormality v procesu.

5. Realizujeme zlepšení

Sestavíme tým lidí, se kterým budeme realizovat změnu. Formou pravidelných workshopů zpracujeme akční plán, kde jsou jasně definované úkoly, jejich termín plnění a zodpovědná osoba za splnění úkolu. Pravidelně kontrolujeme plnění úkolů a přijímáme včas nápravná opatření vedoucí k stanovenému cíli.

6. Zavedeme systém trvalého zlepšování

Pomůžeme vám vybrat a vytvořit vhodné ukazatele, které vám ukážou trend zlepšování vybraných procesů. Pomocí nových ukazatelů vám pomůžeme vytvořit motivační systém podporující trvalé zlepšování procesů.


EDVENS MEDIA